Informacja dot. Danych raportowanych przez producentów chmielu/uznaną grupę/organizację producentów
Redaktor: Lidia Swatowska   
18.02.2021.

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie
 przypomina o obowiązku przekazania do dnia 1 marca 2021 r.
DANYCH RAPORTOWANYCH PRZEZ PRODUCENTÓW CHMIELU/ UZNANĄ GRUPĘ/ ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW CHMIELU

(art. 23 ust. 3 ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu z dnia 19 grudnia 2003 r.)

 

Powyższy dokument można:

    wypełnić i złożyć bezpośrednio w siedzibie WIJHARS w Lublinie

     korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej wydrukować, wypełnić i przesłać za pośrednictwem poczty do WIJHARS w Lublinie

 

ADRES NA KTÓRY NALEŻY PRZESŁAĆ WYPEŁNIONY I PODPISANY FORMULARZ

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie

ul. Nowy Świat 3,

20-418 Lublin

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ JEST DOSTĘPNY FORMULARZ

wijhars.lublin.pl

zakładka – formularze

strona 4

nazwa formularza -  Dane raportowane przez producentów chmielu/ uznaną grupę/organizację producentów chmielu

KONTAKT W SPRAWIE CHMIELU

694-457-009  Kierownik Wydziału Kontroli 

664-050-738  Pracownik Wydziału Kontroli