III kwartał 2009
Redaktor: Administrator   
19.01.2009.

Opracował: Monika Wolak

 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie
w III kwartale  2009 r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

•••