Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
WIJHARS arrow PODSTAWY PRAWNE
PODSTAWY PRAWNE PDF  | Drukuj |

Podstawą prawną działania Inspekcji jest ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku
„o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych”
(Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.)

Zadania Inspekcji wynikają także z innych ustaw, w tym:

 • Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z późn. zm.) i przepisy wykonawcze,

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1191 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze,

 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2007 r. Nr  36, poz. 233, z późn. zm.) i przepisy wykonawcze,

 • Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 7  maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. z 2009 r. Nr 91,  poz. 740, z późn. zm.) i przepisy wykonawcze,

 • Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych  (Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2059, z późn. zm.) i przepisy wykonawcze,

 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. z 2004 r. Nr 34, poz. 292, z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji rynku przetworów owocowych  i warzywnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 62, poz. 572, z późn. zm.) i przepisy wykonawcze,

 • Ustawa  z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 116,  poz. 975 i przepisy wykonawcze,

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz  o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68),

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia  2005 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień  do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U.  z 2005 r. Nr 15, poz. 124, z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia  Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 16),

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawcy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U.  Nr 69, poz. 598),

 • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1539).

 
 
© 2018 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0