Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow INSPEKTORAT
INSPEKTORAT PDF  | Drukuj |

CEL I ZAKRES DZIAŁANIA 

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych  

w ramach urzędowej kontroli żywności w Polsce chroni nie tylko interesy konsumentów i producentów żywności, ale uczestniczy również - jako wyspecjalizowana jednostka podległa Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w realizacji polityki żywnościowej kraju.

Celem działania Inspekcji JHARS jest przede wszystkim:

 Ø  ochrona konsumentów i producentów poprzez zapewnienie dostępu do rzetelnych informacji  na temat artykułów rolno-spożywczych,

 Ø    zapobieganie nieuczciwym praktykom rynkowym,

 Ø  ułatwienie wymiany handlowej – zarówno z państwami trzecimi, jak i na obszarze jednolitego rynku wewnętrznego UE.

Powyższy cel działania realizowany jest poprzez:

Ø  prowadzenie urzędowej kontroli w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

Ø  jak i inne zadania nałożone na IJHARS przepisami krajowymi i Unii Europejskiej, 

       wymienić tu należy m.in.:

Ø  zadania związane z realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej    (np. kontrola „ex-ante”, kontrola „ex-post”),

Ø  działania na rzecz ochrony produktów krajowych (np. rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne) oraz umożliwiające ich eksport (np. ocena jakości handlowej, kontrola warunków chowu i tuczu gęsi), 

Ø   sprawowanie nadzoru nad rynkiem:

 •   świeżych owoców i warzyw,
 •   mięsa,
 •   chmielu i produktów chmielowych, 
 •   wina gronowego, 
 •   nawozów,

Ø a także koordynację współpracy Polski z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się żywnością i jej obrotem.

Kontrole jakości handlowej produktów stanowią istotny element systemu gwarantowania jakości żywności wprowadzanej do obrotu oraz bezpieczeństwa ekonomicznego konsumentów i producentów. 
                Na dzień dzisiejszy w Inspektoracie pracuje 40 osób, z czego 29 osób aktywnie przeprowadza kontrole na terenie województwa lubelskiego, w tym 6 osób w Oddziale w Białej Podlaskiej oraz 3 osoby na przejściach granicznych. To oni dbają, aby dostępna na rynku żywność spełniała normy jakości. 

 
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0