Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WIJHARS arrow Prywatne przechowywanie wołowiny odkostnionej - nadzór IJHARS
Prywatne przechowywanie wołowiny odkostnionej - nadzór IJHARS PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
11.05.2020.

Prywatne przechowywanie wołowiny odkostnionej  – nadzór IJHARS 

Dopłaty do prywatnego przechowywania stanowią jeden z elementów działań interwencyjnych w Unii Europejskiej. Prywatnym przechowywaniem może być objęta wołowina pochodząca z Unii z bydła w wieku co najmniej ośmiu miesięcy.

Jeśli tylna ćwierć wołowa ma być odkostniona przed zamrożeniem i przechowaniem, operacja musi odbywać się pod nadzorem właściwego miejscowo organu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. IJHARS musi stwierdzić, że odkostnione mięso, które ma zostać zamrożone i przechowywane, rzeczywiście pochodzi z tylnej ćwiartki objętej wnioskiem o dopłatę do prywatnego przechowywania. IJHARS, pełniąc nadzór, będzie podejmowała działania na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy o wydanie świadectwa jakości handlowej. Przedsiębiorca, który chce odkostnić tylną ćwierć tuszy przed zamrożeniem i przechowaniem, oprócz wniosku do KOWR, zobowiązany jest złożyć również pisemny wniosek o dokonanie oceny do właściwego miejscowo WIJHARS. Wniosek taki powinien być składany do WIJHARS każdorazowo przed przestąpieniem do rozbioru i odkastaniania. Mięso z odkostnionej ćwierci tylnej powinno być zważone przed pakowaniem, zanim trafi do magazynu. Podczas oceny inspektor JHARS ustali czy każdy element mięsa znajduje się w opakowaniu jednostkowym i jest oznakowany numerem identyfikacyjnym zwierzęcia. Sprawdzi również masę mięsa uzyskanego po odkastnianiu.

Po dokonaniu oceny wojewódzki inspektor JHARS wydaje świadectwo jakości handlowej. Wzór świadectwa określa rozporządzenie MRiRW [1].

Za wystawienie świadectwa i dokonanie oceny (przeprowadzenie właściwych czynności oraz  dojazd)  pobierane są opłaty zgodnie z rozporządzeniem MRiRW [2].

 

Wzór wniosku o dokonanie oceny

[1] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości handlowej (Dz. U. 2002 nr 230 poz. 1932)

[2] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. 2015 poz. 2328)

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0