Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS arrow WYNIKI KONTROLI arrow II kwartał 2009
II kwartał 2009 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Administrator   
22.07.2009.

Opracował: Monika Wolak

 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie
w II kwartale  2009 r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

•••wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych potencjalnie zawierających produkty GMO

Cel kontroli:       

Zbadanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych na obecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz identyfikacja modyfikacji genetycznych, a także sprawdzenie:

- prawidłowości znakowania przeznaczonych do obrotu produktów zawierających GMO,

- przestrzegania przez użytkownika GMO obowiązku przekazywania i przechowywania wymaganej dokumentacji dotyczącej surowców i wyrobów gotowych zawierających produkt GMO.

 Zakres kontroli:

Kontrolą objęto ogółem 4 podmioty gospodarcze, w tym:

- 1 piekarnię,

- 1 zakład mięsny,

- 2 przetwórnie owocowo-warzywne.

 Wyniki kontroli:

1.        Kontrola artykułów rolno-spożywczych na obecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych –NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W ramach kontroli zgodności kontrolowanych artykułów z określoną dla nich deklaracją w zakresie GMO pobrano łącznie 4 próbki, w tym:

- 1 z partii 30 kg Mieszanki do produkcji pieczywa sojowego,

- 1 z partii 100 kg Mieszanki wieloskładnikowej do wszystkich wyrobów mięsnych,

- 1 z partii 75 kg Preparatu białkowego stabilizującego teksturę produktów wędliniarskich,

- 1 z partii 10.075 kg zamrożonego ziarna kukurydzy.

Przeprowadzone badania laboratoryjne potwierdziły zgodność ww. produktu z określoną dla nich deklaracją w zakresie obecności i zawartości GMO.

 

2.        Kontrola prawidłowości znakowania –  NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W związku z ustaleniami, z których wynikało, iż kontrolowane podmioty nie były użytkownikami produktów GMO – kontrola prawidłowości znakowania nie była zasadna.

Sprawdzono jednak prawidłowość oznakowania partii surowców i dodatków, z których pobrano próbki do oceny laboratoryjnej. Kontrola wykazała,  ze produkty te zostały wprowadzone do obrotu w sposób prawidłowy i o właściwej jakości handlowej.

•••jakości handlowej artykułów mlecznych

Cel kontroli:       

Sprawdzenie jakości handlowej artykułów mlecznych: mleka, śmietany i śmietanki, mlecznych  napojów fermentowanych (jogurtu, kefiru, maślanki, mleka acydofilnego i innych), serów twarogowych, serków smakowych, serów podpuszczkowych, serów topionych oraz mlecznych tłuszczów do smarowania (w tym masła), ze szczególnym uwzględnieniem:

- jakości handlowej w zakresie zgodności z przepisami ustanawiającymi wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi niektórych produktów rolnych,

- jakości handlowej w zakresie zgodności z deklaracjami producentów,

- prawidłowości oznakowania opakowań.

 

 Zakres kontroli:

Kontrolą objęto ogółem 8 zakładów (tj.: 50% znajdujących się w ewidencji WIJHARS).

 Wyniki kontroli:

1.        Kontrola jakości handlowej – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrolowane zakłady jakość handlową  swoich wyrobów mlecznych deklarowały na podstawie wymagań określonych w Polskich Normach (6 zakładów), Zakładowych Normach (5 zakładów) lub Zakładowych Dokumentach Normalizacyjnych (2 zakłady).

We wszystkich kontrolowanych zakładach do badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych i organoleptycznych pobrano łącznie 32 próbki, w tym 29 reprezentujących 53.410,459 kg oraz 3 reprezentujące 4.760,0  litra wyrobów gotowych, tj. z partii:

- 2.300,00 kg masła EKSTRA,

- 12.672,00 kg śmietany homogenizowanej 18%,

- 22.387,20 kg kefiru luksusowego o zawartości 2% tłuszczu,

- 1.267,20 kg jogurtu o zawartości tłuszczu 2,5%,

- 898,968 kg sera pełnotłustego kl.I,

- 612,620 kg sera pełnotłustego kl.I,

- 817,274 kg sera twarogowego półtłustego kl.I,

- 314,762 kg sera twarogowego półtłustego kl.I,

- 711,81 kg śmietany spożywczej 18%,

- 3.000,00 litrów mleka spożywczego pasteryzowanego 2%,

- 326,50 kg sera twarogowego półtłustego kl.I,

- 616,00 kg sera kl.I”,

- 1.230,00 kg sera pełnotłustego kl.I,

- 140,00 kg sera pełnotłustego wędzonego kl.I,

- 290,00 kg sera pełnotłustego kl.I,

- 1.756,00 kg śmietany 18%,

- 410,00 kg masła EKSTRA,

- 1.114,00 kg twarogu półtłustego,

- 140,625 kg jogurtu brzoskwiniowego łagodnego,

- 588,00 kg masła EKSTRA,

- 560,00 litrów śmietanki kremowej 30%,

- 80,00 kg twarożku półtłustego,

- 451,00 kg sera pełnotłustego kl.I,

- 745,00 kg masła EKSTRA,

- 150,00 kg twarogu półtłustego,

- 1.200,00 litrów mleka spożywczego 2%,

- 1.200,00 kg kefiru tradycyjnego 1,5%,

- 715,50 kg kefiru naturalnego 2%,

- 768,00 kg śmietany 18%,

- 330,00 kg sera twarogowego półtłustego kl.I,

- 108,00 kg sera kl.I.

Ocena organoleptyczna powyższych partii nie wykazała nieprawidłowości.

 Stwierdzone nieprawidłowości:

W wyniku przeprowadzonych badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych stwierdzono, że parametry jakościowe 8 (tj.25%) z 32 poddanych kontroli partii nie odpowiadały wymaganiom, tj.:

- partia 616,00 kg sera kl.I – ze względu na zawyżoną o 0,4%  zawartość wody,

            - partia 1.756,00 kg śmietany 18%  – ze względu na zaniżoną o 1,5% zawartość tłuszczu,

- partia 140,625 kg jogurtu brzoskwiniowego łagodnego – ze względu na zaniżoną liczbę Lactobacillus delbrückii subsp. bulgaricus,

- partia 150,00 kg twarogu półtłustego – ze względu na zawyżoną w sm. o 2,3% zawartość tłuszczu,

- partia 330,00 kg sera twarogowego półtłustego kl.I – ze względu na zawyżoną o 0,5% zawartość wody oraz zawyżoną o 0,8% zawartość wody w sm.,

- partia 817,274 kg sera twarogowego półtłustego kl.I – ze względu na zawyżoną w sm. o 3,6% zawartość tłuszczu,

- partia 314,762 kg  sera  twarogowego półtłustego kl.I – ze względu na zawyżoną w sm. o 0,7% zawartość tłuszczu,

- partia 108,00 kg sera kl.I – ze względu za zaniżoną w sm. o 0,7% zawartość tłuszczu.

Powyższe nieprawidłowości dotyczyły 5 (tj.: 62%) z 8 kontrolowanych zakładów.

 

2.        Kontrola prawidłowości znakowania – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontroli prawidłowości znakowania poddano łącznie 32 partie, w tym 29 reprezentujących ogółem 53.410,459 kg oraz 3 reprezentujące ogółem 4.760,00 litrów artykułów mlecznych.

Uwagi wniesiono do oznakowania 23 partii (tj.: 71,87% skontrolowanych partii), w tym do:

- 21 reprezentujących 48.495,259 kg (tj.: 72,4% skontrolowanych partii w kg)

- 2 reprezentujących ogółem 3.560,00 l. (tj.: 66,7% skontrolowanych partii w litrach)

 Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości:

Na etykietach i opakowaniach jednostkowych:

- data minimalnej trwałości została poprzedzona wyrażeniem: „Najlepiej spożyć przed: data perforowana na  opakowaniu” – jednak to określenie nie informowało precyzyjnie, w którym miejscu na opakowaniu znajduje się ta data,

- podano jedynie górną granicę temperatury przechowywania,

- nazwa jednostki miary, tj.: „g” nie była podana czcionką prostą,

- podana nazwa producenta była niezgodna z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym,

- nie podano pełnego adresu producenta, tj. brakowało kodu pocztowego,

- składniki używane do produkcji wyrobów gotowych nie zostały poprzedzone wyrażeniem „składniki dodatkowe”,

- szata graficzna wyrobu, tj.: obrazek pomidorów, sałaty oraz papryki – wprowadzała w błąd konsumenta, co do jego składu, ponieważ ww. warzywa nie zostały użyte w procesie produkcji,

- podane skróty: „Z.P.”, „przech.”,  „zaw.” oraz „prod.” były niezrozumiałe dla konsumenta,

- nie zostawiono odstępu między wartością liczbową składników odżywczych a oznaczeniem jednostki miary,

- składniki odżywcze podano w nieprawidłowej kolejności, tj.: białko, węglowodany, tłuszcz, wartość energetyczna” zamiast: „wartość energetyczna, białko, węglowodany, tłuszcz”,

- zawartość składnika odżywczego, tj.: tłuszczu, podano w procentach zamiast w gramach,

- nazwa wyrobu podana była niezgodnie z określoną w normie, na którą powoływał się producent na opakowaniu,

- nie podano informacji o zastosowaniu w procesie produkcji preparatu o nazwie handlowej „IMG-SUPER”, w skład którego wchodziła dozwolona substancja dodatkowa E-1422 oraz żelatyna wieprzowa,

- nazwę środka spożywczego nie podano w jednym polu widzenia z terminem przydatności do spożycia oraz zawartością netto,

- oznakowanie ilości nominalnej towaru paczkowanego poprzedzono wyrażeniem „Zawartość” zamiast: „Zawartość netto”,

- informacji o warunkach przechowywania nie podano w sąsiedztwie terminu przydatności do spożycia,

- przy nazwie środka spożywczego nie zamieszczono informacji dotyczącej procesów technologicznych stosowanych w produkcji artykułu,

- zamieszczone w wykazie składniki użyte do wyprodukowania wyrobu nie zostały podane wg ich masy ustalonej w chwili ich użycia,

- podano sprzeczne informacje dotyczące nazwy oraz zamieszczonej szaty graficznej, tj.: na wieczku szata graficzna przedstawiała owoce brzoskwini  zaś na kubeczku – owoce truskawki, jagody i brzoskwini, natomiast nazwa środka spożywczego: na wieczku informowała konsumenta o tym, że jest to „jogurt łagodny brzoskwiniowy” a na kubeczku – „jogurt łagodny owocowy”,

- w wykazie składników wyszczególniono składnik dodatkowy: „barwnik – beta-karoten” natomiast po drugiej stronie folii widniał zapis: „Czyste Masło Ekstra bez dodatków”, co wprowadzało w błąd konsumenta co do składu środka spożywczego.

  Sankcje:

 W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Lubelski Wojewódzki Inspektor JHARS:

 

- wydał 6 decyzji administracyjnych wymierzających 4 z 8 kontrolowanych zakładów kary pieniężne na łączną kwotę 4.000,00 zł, w tym:

            - 1.000,00 zł za zafałszowanie partii 711,81 kg śmietany spożywczej 18%,

- 500,00 zł za nie zgodne parametry jakościowe partii 616,00 kg sera kl.I,

- 500,00 zł za nie zgodne parametry jakościowe dwóch partii (tj.: 817,274 kg oraz 314,762 kg) sera twarogowego półtłustego kl.I,

- 1.000,00 zł za nie zgodne parametry jakościowe partii 1.756,00 kg śmietany 18%,

- 500,00 zł za nie zgodne parametry jakościowe partii 150,00 kg twarogu półtłustego,

- 500,00 zł za nie zgodne parametry jakościowe partii 330,00 kg sera twarogowego półtłustego kl.I oraz partii 108,00 kg sera kl.I.

 

 

- wystosował do 7 z 8 kontrolowanych zakładów zalecenia pokontrolne wzywające kontrolowane podmioty do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie znakowania.

 •••jakości handlowej wędlin z mięsa czerwonego

  Cel kontroli:       

Sprawdzenie jakości handlowej wędlin z mięsa czerwonego na zgodność z deklaracją producenta.

  Zakres kontroli:

Kontrolą objęto 5 zakładów przetwórstwa mięsa.

  Wyniki kontroli:

1.        Kontrola jakości handlowej – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

We wszystkich kontrolowanych podmiotach do badań fizykochemicznych i organoleptycznych  pobrano łącznie 19 próbek o łącznej masie 3.393,0 kg, w tym z partii:

- 200 kg mortadeli – kiełbasy  homogenizowanej,

- 170 kg kiełbasy białej grillowej – średnio rozdrobnionej wysokowydajnej,

- 200 kg kiełbasy parówkowej – homogenizowanej,

- 300 kg parówek cienkich – kiełbasy homogenizowanej,

- 150 kg parówek – kiełbasy homogenizowanej,

- 25 kg kiełbasy mortadeli – drobno rozdrobnionej,

- 25 kg kiełbasy parówkowej – drobno rozdrobnionej,

- 20 kg kiełbasy grillowej średnio rozdrobnionej,

- 47 kg kiełbasy parówkowej homogenizowanej,

- 83 kg parówek – kiełbasy homogenizowanej,

- 31 kg kiełbasy mortadela – homogenizowanej,

- 130 kg kiełbasy mortadela – drobno rozdrobnionej,

- 125 kg parówek – kiełbasy drobno rozdrobnionej,

- 70 kg kiełbasy białej parzonej – średnio rozdrobnionej,

- 400 kg mortadeli – kiełbasy drobno rozdrobnionej,

- 205 kg kiełbasy grillowej – kiełbasy drobno rozdrobnionej,

- 600 kg parówek – kiełbasy drobno rozdrobnionej,

- 212 kg kiełbasy parówkowej kiełbasy drobno rozdrobnionej wysokowydajnej,

- 400 kg mortadeli wędzonej – kiełbasy drobno rozdrobnionej wysokowydajnej.

Ocena organoleptyczna potwierdziła, iż wszystkie skontrolowane partie spełniały wymagania ustalone w dokumentach normalizacyjnych.

 Natomiast w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że 2 partie o łącznej masie 425 kg, tj.: 12,5% ogólnej ilości badanych partii kiełbas – nie odpowiadały zadeklarowanym wymaganiom jakościowym. Nieprawidłowości te dotyczyły następujących partii:

- 25 kg kiełbasy parówkowej – drobno rozdrobnionej – ze względu na zawyżoną o 2,4% zawartość tłuszczu,

- 400 kg mortadeli wędzonej – kiełbasy drobno rozdrobnionej wysokowydajnej – ze względu na zawyżoną o 2% zawartość skrobi.

 

2.        Kontrola prawidłowości znakowania – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontroli prawidłowości znakowania poddano łącznie 16 partii przetworów z mięsa czerwonego o łącznej masie 1.637,0 kg. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie znakowania we wszystkich poddanych kontroli partiach kiełbas, tj.:

- 75 kg pieczeni – produktu blokowego,

- 20 kg przysmaku – produktu blokowego,

- 50 kg golonki – produktu blokowego,

- 25 kg kiełbasy parówkowej,

- 25 kg kiełbasy mortadela,

- 47 kg kiełbasy parówkowej – drobno rozdrobnionej,

- 83 kg parówek – kiełbasy drobno rozdrobnionej,

- 31 kg kiełbasy mortadela – drobno rozdrobnionej,

- 90 kg kiełbasy mortadela – drobno rozdrobnionej,

- 60 kg parówek,

- 20 kg kiełbasy białej parzonej – średnio rozdrobnionej,

- 394 kg mortadeli wędzonej,

- 180 kg kiełbasy parówkowej,

- 153 kg mortadeli,

- 214 kg parówek,

- 170 kg kiełbasy grillowej.

 

Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości:

- w wykazie składników nie zamieszczono użytego do produkcji składnika alergennego,

- zastosowane skróty: „wp.” „sub.”, „subst.”, „przech.”, „kon.” – były nieczytelne, niezrozumiałe dla konsumenta,

- nie podano pełnych informacji dotyczących postaci środka spożywczego, tj. stopnia rozdrobnienia składników oraz procesów technologicznych stosowanych w produkcji,

-  w wykazie składników nie podano nazwy wskazującej na gatunek zwierzęcia, z którego uzyskano mięso,

- w wykazie składników nie zamieszczono informacji o funkcji technologicznej użytej substancji dodatkowej,

 - w wykazie składników nie podano wszystkich składników użytych do produkcji wyrobu,

- nieprawidłowo oznakowano towar – zbyt długim terminem przydatności do spożycia,

- nie podano pełnych informacji dotyczących charakterystyki środka spożywczego, tj.: „kiełbasa wieprzowo – wołowa drobno rozdrobniona”,

- składniki podano w nieprawidłowej kolejności,

- nie zamieszczono kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej,

- termin przydatności do spożycia poprzedzono nieprawidłowym wyrażeniem, tj.: „Termin przydatności do spożycia” zamiast właściwym: „Należy spożyć do”,

- w wykazie składników nie podano ilościowej zawartości mięsa, tj.: składnika istotnego dla scharakteryzowania i odróżnienia go od innych wyrobów mięsnych,

- zamieszczając w wykazie składników dozwolone substancje dodatkowe podano jedynie ich numer bez podania zasadniczej funkcji technologicznej,

- zamieszczając w wykazie składników użyte w produkcji białko nie podano informacji o jego pochodzeniu,

- w wykazie składników nie podano użytych w produkcji i nadal obecnych w gotowym wyrobie dozwolonych substancji dodatkowych,

- określeniu nazwy wyrobu nie towarzyszyły informacje o procesach technologicznych stosowanych w jego produkcji,

- przy podawaniu wartości masy nie zostawiono odstępu między wartością liczbową a oznaczeniem jednostki miary,

- podana nazwa firmy była niezgodna z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym,

-  nazwie nie towarzyszyły informacje o rodzaju wyrobu mięsnego,

- w wykazie składników w postaci nadruku bezpośrednio na osłonce, podana była dozwolona substancja dodatkowa – inna niż ta użyta w procesie produkcji i nadal obecna w wyrobie gotowym,

- nie podano wszystkich składników posypki stosowanej bezpośrednio na zewnętrzną powierzchnię batonu kiełbasy,

- wykaz składników nie był podany wg masy tych składników, ustalonej w chwili ich użycia do wyprodukowania wyrobu w porządku malejącym,

- podano jedynie nazwę „askorbinian sodu”, „izoaskorbinian sodu” i numer E316  nie podając zasadniczej funkcji technologicznej tych substancji,

- nie zamieszczono informacji „pakowany w atmosferze ochronnej”.

 Sankcje:

 W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Lubelski Wojewódzki Inspektor:

- wydał 4 decyzje administracyjne wymierzające 3 z 5 kontrolowanych zakładów kary pieniężne na łączną kwotę 4.000,00 zł, w tym:

            - 1.000,00 zł za zafałszowanie partii 75 kg pieczeni,

- 1000,00 zł za zafałszowanie partii 25 kg  kiełbasy parówkowej oraz 25 kg kiełbasy mortadela,

 

- 1000,00 zł za zafałszowanie partii 47 kg kiełbasy parówkowej, 83 kg parówek i 31 kg kiełbasy mortadela,

- 500,00 zł za nie zgodne parametry jakościowe partii 25 kg kiełbasy parówkowej.

 

- wystosował 4 zalecenia pokontrolne wzywające kontrolowane podmioty do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie znakowania.

•••jakości handlowej makaronów.

 Cel kontroli:       

Sprawdzenie jakości handlowej makaronów, ze szczególnym uwzględnieniem:

- jakości handlowej w zakresie zgodności z deklaracją producenta,

- prawidłowości znakowania,

- prowadzonej dokumentacji zakładowej dotyczącej surowców stosowanych do produkcji.

 Zakres kontroli:

Kontrolą objęto ogółem 5 producentów.

 Wyniki kontroli:

1.        Kontrola jakości handlowej – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrolowane zakłady jakość handlową  swoich wyrobów deklarowały na podstawie wymagań określonych w Polskich Normach (5 zakładów) oraz Normach Zakładowych (2 zakłady).

We wszystkich kontrolowanych zakładach do badań fizykochemicznych i organoleptycznych pobrano łącznie 13 próbek z partii reprezentujących łącznie 14.577,00 kg.

 

Przeprowadzone badania fizykochemiczne wykazały, że niektóre parametry jakościowe nie odpowiadały wymaganiom, tj. partia:

- 1100 kg makaronu – ze względu na liczne pęknięcia przed ugotowaniem i słabo zachowany kształt po ugotowaniu, tj.: nie odpowiadała jakości zadeklarowanej w Normie Zakładowej,

- 532 kg makaronu – ze względu na zaniżoną o 0,4% zawartość tłuszczu,

- 145 kg makaronu – ze względu na zaniżoną o 0,2% zawartość tłuszczu,

- 420 kg makaronu – ze względu na zaniżoną o 0,9% zawartość tłuszczu.

Powyższe nieprawidłowości stwierdzone zostały w 3 z 5 kontrolowanych zakładów.

 

2.        Kontrola prawidłowości znakowania – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontroli prawidłowości znakowania poddano łącznie 10 partii reprezentujących ogółem 13.902 kg makaronu.

Uwagi wniesiono do oznakowania 2 partii reprezentujących ogółem 120 kg makaronu (po 60 kg każda).

 Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości:

Na opakowaniach jednostkowych:

- podano niepełne dane identyfikujące producenta,

- nie określono warunków przechowywania,

- datę minimalnej trwałości zamieszczono w niewłaściwej kolejności, tj.: rok, miesiąc, dzień – zamiast: dzień, miesiąc, rok,

- wielkość cyfr i liter użyta do oznaczenia masy netto była mniejsza niż 4 mm.

 

3.        Kontrola dokumentacji – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Ustalono, że 2 z 5 kontrolowanych zakładów:

- nie dopełniły obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych do właściwego WIJHARS,

- nie dopełniły obowiązku zgłoszenia faktu paczkowania do Okręgowego Urzędu Miar.

 Sankcje:

 W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wystawiono 2 mandaty karne dla 2 z 5 kontrolowanych zakładów – każdy po 100,00 zł – za niedopełnienie obowiązku zgłoszenie prowadzenia działalności gospodarczej. Poza tym Lubelski Wojewódzki Inspektor JHARS:

 

- wydał 3 decyzje administracyjne wymierzające 3 z 5 kontrolowanych zakładów kary pieniężne na łączną kwotę 1.500,00 zł, w tym:

- 500,00 zł za nie zgodne parametry jakościowe partii 1.100 kg makaronu,

- 500,00 zł za nie zgodne parametry jakościowe partii 532 kg makaronu,

- 500,00 zł za nie zgodne parametry jakościowe dwóch partii makaronu, tj.: 145 kg i 420 kg.

 

- wystosował 1 zalecenie pokontrolne wzywające 1 z 5 kontrolowanych podmiotów do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie znakowania.

•••jakości handlowej pieczywa oraz bułki tartej.

 Cel kontroli:       

Sprawdzenie jakości handlowej pieczywa pszennego (zwykłego i wyborowego), żytniego i mieszanego oraz bułki tartej, ze szczególnym uwzględnieniem:

- jakości handlowej bułki tartej w zakresie zgodności z deklaracją producenta,

- prawidłowości znakowania pieczywa i bułki tartej,

- prowadzonej dokumentacji dot. surowców stosowanych do wypieku pieczywa oraz produkcji bułki tartej.

 Zakres kontroli:

Kontrolą objęto 5 podmiotów gospodarczych.

 Wyniki kontroli:

 1.        Kontrola jakości handlowej bułki tartej –  NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Kontrolą objęto 1 partię reprezentującą 55 kg bułki tartej. Wyniki analizy organoleptycznej oraz fizykochemicznej potwierdziły jej zgodność z deklaracją producenta.

 2.        Kontrola znakowania pieczywa i bułki tartej – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrolą objęto 4 partie reprezentujące ogółem 335 kg pieczywa oraz 1 partię bułki tartej o masie 55 kg. Stwierdzono, że 2 z 4 partii pieczywa poddane kontroli, nie były właściwie oznakowane.

            Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości:

- podano niepełne dane identyfikacyjne producenta,

- podana nazwa producenta była niezgodna z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym,

- nie podano kodu pocztowego producenta,

- wykaz składników poprzedzono niewłaściwym sformułowaniem „surowce” – zamiast nagłówkiem zawierającym wyraz: „składniki” albo „skład”,

 

3.        Kontrola dokumentacji – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrola dokumentacji uwzględniająca dokumenty zakładowe, zgodnie z którymi prowadzony jest proces produkcji pieczywa oraz bułki tartej – nie wykazała nieprawidłowości.

Podczas kontroli stwierdzono, że 4 z 5 kontrolowanych podmiotów nie dopełniły obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych do właściwego WIJHARS.

  Sankcje:

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dotyczącymi:

- nie dopełnienia obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej – wystawione zostały 4 mandaty karne na łączną kwotę 800,00 zł (każdy w wysokości 200,00 zł).

- niewłaściwego oznakowania – do 2 z 5 kontrolowanych podmiotów zostały wystosowane zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

•••prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych.

 Cel kontroli:       

Sprawdzenie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych, tj.: fermentowanych napojów winiarskich i napojów bezalkoholowych w zakresie zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi.

 Zakres kontroli:

Kontrolą objęto 8 zakładów, w tym:

- 3 w zakresie prawidłowości znakowania fermentowanych napojów winiarskich,

- 5 w zakresie prawidłowości znakowania napojów bezalkoholowych.

 Wyniki kontroli:

 

1.        Kontrola prawidłowości znakowania:

a)    Fermentowanych napojów winiarskich – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto 30 partii, tj. 100 % ogólnej ilości asortymentów znajdujących się na stanie magazynowym w dniu kontroli.

Nieprawidłowe oznakowanie stwierdzono w stosunku do 2 z 3 kontrolowanych zakładów. Nieprawidłowości dotyczyły 19 z 30 partii poddanych kontroli, tj.: 63,3 % ogólnej ilości poddanej kontroli.

Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości:

- w zakresie określania ilości nominalnej towaru paczkowanego stosowano wyrażenie „poj” zamiast ewentualnie „zawartość netto” lub „objętość netto”,

- wielkość zastosowanych cyfr i liter ilości nominalnej produktu była mniejsza niż 4 mm,

- oznaczenie jednostki miary wykonane zostało czcionką pochyłą,

- zamieszczono zapis w języku obcym,

- podano moc alkoholu stosując zapis: „Zaw.Alk.11% obj.” zamiast co najwyżej: „alk.11% obj.”,

- w wykazie składników wykazano m.in.: cukier i acesulfam K. – substancja słodząca, przy czym nie zamieszczono zapisu „zawiera cukier i substancję słodzącą”,

- podano nazwę własną napoju w języku obcym posługując się cyrylicą,

- zamieszczono zapis „półsłodkie” w języku obcym z użyciem cyrylicy,

- przedstawiono kiście winogron, podczas gdy produkt nie był winem, gdyż jego produkcja oparta była na bazie napoju wino podobnego owocowego z użyciem aromatu,

- wyrób „Sangra” produkowany był jako fermentowany napój winopodobny owocowy o zawartości alkoholu 13% objętości, aromatyzowany i nie był uzyskiwany z wina  co było sprzeczne z określeniem Sangrii przez przepisy prawa, tj.: „Sangria: napój uzyskiwany z wina: (…) i o zawartości alkoholu wynoszącej mniej niż 12% objętości”.

-  kod identyfikacyjny partii produkcyjnej nie był poprzedzony literą „L” co uniemożliwiało odróżnienie tego kodu od innych informacji zawartych w oznakowaniu,

- podana informacja: „Produkowany jest w oparciu o tradycyjne receptury, których tajniki sprowadzają się m.in. do leżakowania w przepastnych beczkach dębowych, przez okres wielu lat” – była niezgodna z rzeczywistym sposobem leżakowania miodu pitnego,

- przy zapisywaniu wartości wielkości dotyczącej zawartości produktu nie zostawiono odstępu między wartością liczbową a oznaczeniem jednostki miary,

- na „krawatce” opakowania jednostkowego użyto sformułowania: „wino polskie (…)” zamiast „polskie wino (…)”,

- znajdujący się zapis informujący, iż wyroby zostały wyprodukowane wg receptury z 1253 roku – był niezgodny ze stanem faktycznym ustalonym podczas kontroli, z którego wynikało, iż produkcja tych wyrobów oparta była o receptury z 2008 r.,

b)   Napojów bezalkoholowych – STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto 11 partii, tj. 100 % ogólnej ilości asortymentów znajdujących się na stanie magazynowym w dniu kontroli.

Nieprawidłowe oznakowanie stwierdzono w stosunku do wszystkich (tj. 5) kontrolowanych zakładów. Nieprawidłowości dotyczyły 11 partii poddanych kontroli, tj.: 100 % ogólnej ilości poddanej kontroli.

Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości:

- wielkość zastosowanych cyfr i liter ilości nominalnej towaru paczkowanego była mniejsza niż 4 mm,

- w zakresie określania ilości nominalnej towaru paczkowanego stosowano wyrażenie „poj” zamiast ewentualnie „zawartość netto” lub „objętość netto”,

- stosowano zapis niezrozumiały dla konsumenta, tj.: „Data przydatności jest oznacz.parii” a powinno być: „data minimalnej trwałości” lub „termin przydatności do spożycia”,

- zamieszczono zapis: „Zawiera cukry i substancje słodzące” a należało zamieścić zapis: „Zawiera cukier i substancję słodzącą” gdyż produkt zawierał jeden cukier i jedną substancję słodzącą,

- podana nazwa producenta była niezgodna z oznaczeniem przedsiębiorcy zamieszczonym w „Zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej”,

- podana siedziba producenta była niezgodna z oznaczeniem siedziby przedsiębiorcy zamieszczonym w „Zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej”,

- w składzie produktów wykazywano: „barwniki-nat. (E-163, E-140i), barwniki synt. (E-133, E-102, E-104, E-124), tartrazyna E-102, azorubina E-122” przy czym w produkcji tych asortymentów barwników nie używano,

- w wykazie składników zapis: „woda CO2” nie był oddzielony przecinkiem,

- zastosowano określenie: „Zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny” a należało zapisać: „zawiera źródło fenyloalaniny”,

- mimo użycia sformułowania: „najlepiej spożyć przed:” na etykiecie zaznaczony był jedynie miesiąc i rok zamiast: dzień, miesiąc i rok,

- w wykazach składników wykazywano substancję dodatkową E-300 jako „Vit.C” lub „witamina C” zamiast: „kwas askorbinowy”,

- nie podawano zasadniczej funkcji technologicznej wymienionych w składzie substancji dodatkowych, tj.: „E-300”,  „witamina C” oraz „kwas cytrynowy”,

 - w wykazach składników wymieniano składniki złożone takie jak.: „koncentrat coli”, „emulsja pomarańczowa naturalna” czy „koncentrat do napoju o smaku jabłkowym” - nie wyszczególniając poszczególnych ich składników,

- nie podano oznaczenia partii produkcyjnej,

- podano informację: „napój gazowany słodzony z dodatkiem soków cytrusowych” a w składzie surowcowym wykazano jedynie: „sok naturalny”, tj. jak ustaliła kontrola - sok z mandarynki,

- podane informacje dotyczące składników występujących w środku spożywczym były mało czytelne, tj. zbyt mała czcionka,

- w określeniu daty minimalnej trwałości stosowano zapis: „Najlepiej spożyć przed:” nie umieszczając po tym wyrażeniu daty ani miejsca opakowania, w którym ta data znajduje się,

- w wykazie składników wykazano m.in.: aspartam E-951, acesulfan K E-950, przy czym na etykiecie nie zamieszczono zapisu: „zawiera źródło fenyloalaniny”,

- w wykazie składników wykazano m.in.: „substancje słodzące: as partam E-951, acesulfan K E-950, sacharynian sodu E-954, cyklaminian sodu E-957”, przy czym na etykiecie nie zamieszczono zapisu: „zawiera substancje słodzące”,

- w wykazie składników produktu wykazano środek konserwujący: „sorbinian potasu E-202”, przy czym w produkcji tego asortymentu środka konserwującego nie używano,

- na etykiecie zamieszczono zapis: „Napój gazowany słodzony substancjami słodzącymi” a powinien brzmieć: „Zawiera substancje słodzące”,

- w wykazie składników podano substancję dodatkową E-290 jako CO2, zamiast nazwy: „dwutlenek węgla”,

- nie podano daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia,

- zamieszczono nazwę „Napój jabłkowy” podczas gdy w skład produktu wchodził koncentrat do napoju o smaku jabłkowym zawierający aromat, w zawiązku z czym w nazwie powinno znaleźć się sformułowanie zawiązujące do smaku pochodzącego od zastosowanego aromatu, tj. np.: „Napój o smaku jabłkowym”.

 

2.        Kontrola warunków składowania  NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Sposób składowania wyrobów gotowych w magazynach był prawidłowy.

Nie stwierdzono przechowywania wyrobów gotowych w warunkach niezgodnych z informacją podaną na ich opakowaniach jednostkowych.

 Sankcje:

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami,  Wojewódzki Inspektor JHARS:

- wydał 7 decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu:

- 2 partii fermentowanych napojów winiarskich (wyprodukowanych przez 1 przedsiębiorcę),

- 7 partii napojów bezalkoholowych (wyprodukowanych przez 3 przedsiębiorców),

 

- wszczął 2 postępowania administracyjne w sprawie naliczenia kar pieniężnych w związku z wprowadzeniem do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych, tj.:

                        - 2 partii fermentowanych napojów winiarskich (wprowadzonych przez 1 przedsiębiorcę),

                        - 2 partii napojów bezalkoholowych (wprowadzonych przez 1 przedsiębiorcę),

- wystosował do 7 z 8 kontrolowanych przedsiębiorstw stosowne zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości w zakresie znakowania artykułów rolno-spożywczych.

W stosunku do jednego przedsiębiorcy, który złożył wiarygodne wyjaśnienia, Lubelski Wojewódzki Inspektor umorzył wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie naliczenia kary pieniężnej.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0