Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS
Ogłoszenie PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
20.04.2018.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:

- 4 maja 2018 r. 

Ustalono jako dzień wolny od pracy. 

 Natomiast:

- 19 maja 2018 r.

Wyznaczono jako dzień pracujący. 

 

 
Informacja dotycząca sprawdzenia jakości handlowej ziarna zbóż i rzepaku PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
11.04.2018.

Przedsiębiorcy i rolnicy

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość laboratoryjnego sprawdzenia jakości handlowej ziarna zbóż i rzepaku.

Urzędowe potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych może być zakończone uzyskaniem świadectwa jakości handlowej dla ziarna zbóż lub rzepaku.

Przedsiębiorcy zainteresowani sprawdzeniem jakości handlowej ziarna zbóż lub rzepaku mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża lub rzepaku. Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać na stronie internetowej GIJHARS (www.ijhars.gov.pl), w zakładce: Wzory dokumentów.

Dane kontaktowe do Wojewódzkich Inspektoratów JHARS znajdują się w zakładce: Kontakt GIJHARSWIJHARS.

Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań laboratoryjnych i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz.U. 2015 poz. 2328).

 

Szczegółowe informacje dotyczące oceny jakości handlowej dostępne są w zakładce: Kontrola jakości → Ocena jakości.

 

 

 
Informacja dla producentów chmielu PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
12.02.2018.

 Szanowni Producenci chmielu,

  

Uprzejmie przypominamy, że plantatorzy chmielu zobowiązani są do wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 23 ust. 3 ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu z dnia 19 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 58), który brzmi:

 

„Producent chmielu, a w przypadku gdy producent chmielu jest członkiem uznanej grupy producentów albo uznanej organizacji producentów chmielu - uznana grupa producentów albo uznana organizacja producentów chmielu, przekazują wojewódzkiemu inspektorowi do dnia 1 marca informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a, b, e oraz g rozporządzenia nr 1557/2006, z tym że informacje, o których mowa w art. 5 ust.1 lit. b, e oraz g rozporządzenia nr 1557/2006, przekazuje się, z uwzględnieniem podziału chmielu na odmiany”.

 

Ww. dane w wymaganym terminie na formularzu:

F27-03 - dane raportowane

należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie tutejszego Inspektoratu (formularz dostępny na stronie www.wijharslublin.netbip.pl w zakładce Formularze do pobrania pod nazwą: Dane raportowane przez producentów chmielu/uznaną grupę/organizację producentów chmielu).

 

 

Ponadto informujemy, że nie spełnienie powyższych wymogów prawa podlega karze grzywny wynikającej

z art. 40 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy.

 

 

 
ogłoszenie PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
22.06.2017.

informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego  

 

 

 
Ogłoszenie PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
12.06.2017.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej:

- 2 maja 2017 r. 

- 16 czerwca 2017 r.

- 14 sierpnia 2017 r.

Ustalono jako dni wolne od pracy. 

 Natomiast:

- 13 maja 2017 r.

- 24 czerwca 2017 r.

- 9 września 2017 r.

Wyznaczono jako dni pracujące.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 18 z 29
 
© 2019 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0