Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS
Wakacyjna wojewódzka akcja honorowego oddawania krwi PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
06.06.2019.

 

Szanowni Państwo,


w dniu jutrzejszym (19.06.2019r.) w godzinach 8.30-14.00 w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4) odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi.
W załączeniu pismo z zaproszeniem  do udziału w ww. akcji skierowane przez Pana Wojewodę.

Dodatkowo informuję, że w dniu jutrzejszym będzie możliwość zgłoszenia się do Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

 

Udział w zbiórce krwi może wziąć każdy pełnoletni mieszkaniec województwa lubelskiego.

Wszystkich chętnych wraz z dokumentem tożsamości zapraszamy do honorowego oddawania krwi w siedzibie Urzędu.  

 
Komunikat dot. niezamierzonej obecności alergenów w żywności - wytyczne czeskie PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
31.05.2019.

 

NIEZAMIERZONA OBECNOŚĆ ALERGENÓW W ŻYWNOŚCI

WYTYCZNE CZESKIE


Według art. 36 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…) (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, str. 18 ze zm.) Komisja Europejska przyjmuje akty wykonawcze w odniesieniu do dobrowolnych informacji na temat żywności dotyczących m.in. możliwej i niezamierzonej obecności w żywności substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji.

Niemniej jednak w przepisach unijnych dotyczących prawa żywnościowego a także
w przepisach krajowych nie określono szczegółowych wymagań dotyczących podawania informacji o niezamierzonej obecności alergenów, które nie będąc składnikiem danego produktu pojawiły się w nim w wyniku zanieczyszczenia krzyżowego. W przepisach nie zdefiniowano również pojęcia „śladowa ilość” oraz nie określono liczbowo śladowej ilości odnoszącej się do poszczególnych alergenów.

W związku z powyższym znakowanie typu: „może zawierać (…), „możliwa obecność (…)”, czy też inne tego typu informacje podane na opakowaniu żywności przeznaczonej dla konsumenta finalnego odnoszące się do alergenów, które nie są składnikami danego produktu, a mogły dostać się do niego w sposób niezamierzony, można uznać za dobrowolną informację na temat żywności zgodnie z art. 36 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…) (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, str. 18 ze zm.).

Informacja taka dla alergików jest ostrzeżeniem o możliwej zawartości alergenu, który może spowodować negatywne skutki zdrowotne. Brak tej informacji w oznakowaniu produktu
w przypadku, którego doszło do niezamierzonego zanieczyszczenia krzyżowego może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów.

Należy jednak zauważyć, że niektóre Państwa Członkowskie UE mają własne zalecenia
w tym zakresie. Przykładem takim są właśnie Czechy.

Czeskie Ministerstwo Rolnictwa wspólnie ze służbami kontrolnymi, tj. Państwową Inspekcją Rolno-Spożywczą (SZPI) oraz Państwową Inspekcją Weterynaryjną, odpowiedzialnymi za kontrolę bezpieczeństwa żywności w Czechach opracowało: „Krajowe wytyczne w sprawie oznakowania niezamierzonego występowania ilości substancji lub produktów powodujących alergię lub nietolerancję w żywności”, z 2.08.2018 r.

Przedmiotowy dokument jest dostępny w języku czeskim pod poniższym linkiem.

https://www.bezpecnostpotravin.cz/narodni-doporuceni-pro-uvadeni-informaci-o-moznem-a-nezamernem-vyskytu-latek-vyvolavajicich-alergie.aspx

Mając na uwadze powyższe wytyczne polscy producenci, którzy zamierzają wysyłać lub już wysyłają na rynek czeski żywność przeznaczaną dla konsumenta finalnego, na której podają dobrowolną informację o możliwej obecności substancji lub produktów powodujących alergię lub reakcje nietolerancji powinni zapoznać się z tymi wymaganiami. 


 

 
ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym składników majątku ruchomego PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
14.05.2019.

informacja o przetargu nieograniczonym składników majątku ruchomego

 
ogłoszenie - informacja o przetargu nieograniczonym składników majątku ruchomego PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
18.04.2019.

informacja o przetargu nieograniczonym składników majątku ruchomego

 
Ogłoszenie PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
12.04.2019.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 02 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:

- 02 maja 2019 r. 

Ustalono jako dzień wolny od pracy. 

 Natomiast:

- 11 maja 2019 r.

Wyznaczono jako dzień pracujący.   

  

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 18 z 36
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0