Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
WIJHARS
Komunikat dla producentów owoców i warzyw! PDF  | Drukuj |
Redaktor: Administrator   
02.09.2014.

W załączeniu do pobrania Komunikat Agencji Rynku Rolnego w sprawie embarga wprowadzonego przez Rosję.

 

Kliknij aby pobrać komunikat

 
Komunikat Głównego Inspektora do rolników ekologicznych, którzy byli objęci kontrolą przez Bioeksper PDF  | Drukuj |
Redaktor: Administrator   
04.09.2013.

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2013 r. cofająca w całości upoważnienie jednostce certyfikującej Bioekspert do działania w rolnictwie ekologicznym jest decyzją ostateczną. Oznacza to, że Bioekspert Sp. z o.o. nie jest już uprawniona do działania w rolnictwie ekologicznym, a rolnicy wcześniej przez nią kontrolowani powinni niezwłocznie zgłosić swoją działalność do innej jednostki, jeśli chcą zachować status producenta ekologicznego i uprawnienia do pomocy finansowej wypłacanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW.

Rolnik kontrolowany wcześniej przez Bioekspert przestanie być rolnikiem ekologicznym, jeżeli do dnia 8 października br. nie zostanie objęty kontrolą innej jednostki certyfikującej. Działki rolne należące do takiego rolnika także nie będą już miały statusu ekologicznego, co może się wiązać z koniecznością ich ponownej konwersji na rolnictwo ekologiczne. Utrata uprawnień rolnika ekologicznego oznaczać będzie także niespełnienie wymagań PROW i w konsekwencji wstrzymanie dalszej pomocy finansowej oraz windykację świadczeń pobranych w przeszłości.

Mając na uwadze dużą liczbę producentów, którzy muszą zmienić jednostkę certyfikującą w krótkim czasie, Główny Inspektor JHARS apeluje do rolników ekologicznych, by nie czekali z wyborem nowej jednostki certyfikującej do ostatnich dni przed upływem terminu 8 października br., gdyż może się to wiązać z brakiem czasu na załatwienie wszystkich niezbędnych formalności i w konsekwencji spowodować pominięcie danego rolnika w wykazie przesyłanym przez jednostkę certyfikującą prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 30 październikaDla zachowania uprawnień producenta ekologicznego i uprawnień do pomocy finansowej w ramach PROW, do dnia 8 października br. konieczne jest nie tylko dokonanie przez rolnika zgłoszenia do nowej jednostki certyfikującej, ale także podjęcie przez tę jednostkę decyzji o objęciu go systemem kontroli.

Wersja komunikatu do pobrania

Informacja dla producentów z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Aktualny wykaz jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym, do których można dokonać zgłoszenia działalności

Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego - Wydanie 6 z dnia 24.01.2012 r.

 

 
WAŻNA INFORMACJA !!! PDF  | Drukuj |
Redaktor: Administrator   
21.03.2012.

Informacja dla Handlowców świeżymi owocami i warzywami.

Uprzejmie informujemy, że Wzór formularza (Excel) oraz jego wersja do druku (PDF) „Formularz przekazania przez handlowców świeżymi owocami i warzywami informacji o rozpoczęciu/zaprzestaniu prowadzenia działalności oraz ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu” zamieszczony jest na stronach:

-        Głównego Inspektoratu JHARS w Warszawie www.ijhars.gov.pl w zakładce WZORY DOKUMENTÓW – RYNEK OWOCÓW I WARZYW ŚWIEŻYCH (F-9BKJ-01-IR-04 Formularz przekazania  informacji – PDF, F-9 BKJ-01-IR-04 Formularz przekazania  informacji - Excel)

-        Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS w Lublinie www.wijhars.lublin.p w zakładce FORMULARZE,

-        Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS w Lublinie www.wijharslublin.netbip.pl w zakładce FORMULARZE DO POBRANIA (formularz nr 37 w PDF i nr 37a w Excel)

Ustawowo określony termin przekazania informacji do WIJHARS w Lublinie (ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin, e-mail: wi_lublin@ijhars.gov.pl, sekretariat@wijhars.lublin.pl) upływa z końcem pierwszego kwartału następującego po okresie, za który należy złożyć informację.

 
Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. PDF  | Drukuj |
Redaktor: Administrator   
18.08.2011.

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2011 roku obowiązuje ustawa z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622). Przepisy art. 29 przedmiotowej ustawy uchyliły art.12 ust. 3a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz.1577 z późn. zm.) dotyczący obowiązku dołączenia przez przedsiębiorcę do zgłoszenia działalności gospodarczej aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

Czytaj całość
 
KOMUNIKAT!!! PDF  | Drukuj |
Redaktor: Administrator   
10.12.2008.

Komunikat Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 15 z 15
 
© 2017 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0