Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS
Komunikat Głównego Inspektora do rolników ekologicznych, którzy byli objęci kontrolą przez Bioeksper PDF  | Drukuj |
Redaktor: Administrator   
04.09.2013.

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2013 r. cofająca w całości upoważnienie jednostce certyfikującej Bioekspert do działania w rolnictwie ekologicznym jest decyzją ostateczną. Oznacza to, że Bioekspert Sp. z o.o. nie jest już uprawniona do działania w rolnictwie ekologicznym, a rolnicy wcześniej przez nią kontrolowani powinni niezwłocznie zgłosić swoją działalność do innej jednostki, jeśli chcą zachować status producenta ekologicznego i uprawnienia do pomocy finansowej wypłacanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW.

Rolnik kontrolowany wcześniej przez Bioekspert przestanie być rolnikiem ekologicznym, jeżeli do dnia 8 października br. nie zostanie objęty kontrolą innej jednostki certyfikującej. Działki rolne należące do takiego rolnika także nie będą już miały statusu ekologicznego, co może się wiązać z koniecznością ich ponownej konwersji na rolnictwo ekologiczne. Utrata uprawnień rolnika ekologicznego oznaczać będzie także niespełnienie wymagań PROW i w konsekwencji wstrzymanie dalszej pomocy finansowej oraz windykację świadczeń pobranych w przeszłości.

Mając na uwadze dużą liczbę producentów, którzy muszą zmienić jednostkę certyfikującą w krótkim czasie, Główny Inspektor JHARS apeluje do rolników ekologicznych, by nie czekali z wyborem nowej jednostki certyfikującej do ostatnich dni przed upływem terminu 8 października br., gdyż może się to wiązać z brakiem czasu na załatwienie wszystkich niezbędnych formalności i w konsekwencji spowodować pominięcie danego rolnika w wykazie przesyłanym przez jednostkę certyfikującą prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 30 październikaDla zachowania uprawnień producenta ekologicznego i uprawnień do pomocy finansowej w ramach PROW, do dnia 8 października br. konieczne jest nie tylko dokonanie przez rolnika zgłoszenia do nowej jednostki certyfikującej, ale także podjęcie przez tę jednostkę decyzji o objęciu go systemem kontroli.

Wersja komunikatu do pobrania

Informacja dla producentów z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Aktualny wykaz jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym, do których można dokonać zgłoszenia działalności

Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego - Wydanie 6 z dnia 24.01.2012 r.

 

 
WAŻNA INFORMACJA !!! PDF  | Drukuj |
Redaktor: Administrator   
21.03.2012.

Informacja dla Handlowców świeżymi owocami i warzywami.

Uprzejmie informujemy, że Wzór formularza (Excel) oraz jego wersja do druku (PDF) „Formularz przekazania przez handlowców świeżymi owocami i warzywami informacji o rozpoczęciu/zaprzestaniu prowadzenia działalności oraz ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu” zamieszczony jest na stronach:

-        Głównego Inspektoratu JHARS w Warszawie www.ijhars.gov.pl w zakładce WZORY DOKUMENTÓW – RYNEK OWOCÓW I WARZYW ŚWIEŻYCH (F-9BKJ-01-IR-04 Formularz przekazania  informacji – PDF, F-9 BKJ-01-IR-04 Formularz przekazania  informacji - Excel)

-        Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS w Lublinie www.wijhars.lublin.p w zakładce FORMULARZE,

-        Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS w Lublinie www.wijharslublin.netbip.pl w zakładce FORMULARZE DO POBRANIA (formularz nr 37 w PDF i nr 37a w Excel)

Ustawowo określony termin przekazania informacji do WIJHARS w Lublinie (ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin, e-mail: wi_lublin@ijhars.gov.pl, sekretariat@wijhars.lublin.pl) upływa z końcem pierwszego kwartału następującego po okresie, za który należy złożyć informację.

 
Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. PDF  | Drukuj |
Redaktor: Administrator   
18.08.2011.

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2011 roku obowiązuje ustawa z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622). Przepisy art. 29 przedmiotowej ustawy uchyliły art.12 ust. 3a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz.1577 z późn. zm.) dotyczący obowiązku dołączenia przez przedsiębiorcę do zgłoszenia działalności gospodarczej aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

Czytaj całość
 
KOMUNIKAT!!! PDF  | Drukuj |
Redaktor: Administrator   
10.12.2008.

Komunikat Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 

Czytaj całość
 
Wręczenie Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania PDF  | Drukuj |
Redaktor: Administrator   
04.09.2008.

W dniu 4 września 2008 r. w ramach kwartalnej narady Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,  odbyła się uroczystość przyznania dla Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie certyfikatów dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania, potwierdzających jego zgodność z wymaganiami norm:

PN-EN ISO 9001:2000 oraz PN-ISO/IEC 27001:2005

w zakresie: „Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę i sprowadzanych z zagranicy.”

 

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 28 - 32 z 32
 
© 2020 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0