Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS
Informacja dla producentów chmielu PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
12.02.2018.

 Szanowni Producenci chmielu,

  

Uprzejmie przypominamy, że plantatorzy chmielu zobowiązani są do wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 23 ust. 3 ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu z dnia 19 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 58), który brzmi:

 

„Producent chmielu, a w przypadku gdy producent chmielu jest członkiem uznanej grupy producentów albo uznanej organizacji producentów chmielu - uznana grupa producentów albo uznana organizacja producentów chmielu, przekazują wojewódzkiemu inspektorowi do dnia 1 marca informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a, b, e oraz g rozporządzenia nr 1557/2006, z tym że informacje, o których mowa w art. 5 ust.1 lit. b, e oraz g rozporządzenia nr 1557/2006, przekazuje się, z uwzględnieniem podziału chmielu na odmiany”.

 

Ww. dane w wymaganym terminie na formularzu:

F27-03 - dane raportowane

należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie tutejszego Inspektoratu (formularz dostępny na stronie www.wijharslublin.netbip.pl w zakładce Formularze do pobrania pod nazwą: Dane raportowane przez producentów chmielu/uznaną grupę/organizację producentów chmielu).

 

 

Ponadto informujemy, że nie spełnienie powyższych wymogów prawa podlega karze grzywny wynikającej

z art. 40 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy.

 

 

 
ogłoszenie PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
22.06.2017.

informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego  

 

 

 
Ogłoszenie PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
12.06.2017.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej:

- 2 maja 2017 r. 

- 16 czerwca 2017 r.

- 14 sierpnia 2017 r.

Ustalono jako dni wolne od pracy. 

 Natomiast:

- 13 maja 2017 r.

- 24 czerwca 2017 r.

- 9 września 2017 r.

Wyznaczono jako dni pracujące.

 
Informacja dla producentów chmielu PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
05.02.2016.

 Szanowni Producenci chmielu,

 

 

Uprzejmie przypominamy, że plantatorzy chmielu zobowiązani są do wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 23 ust. 3 ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu z dnia 19 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 58), który brzmi:

 

„Producent chmielu, a w przypadku gdy producent chmielu jest członkiem uznanej grupy producentów albo uznanej organizacji producentów chmielu - uznana grupa producentów albo uznana organizacja producentów chmielu, przekazują wojewódzkiemu inspektorowi do dnia 1 marca informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a, b, e oraz g rozporządzenia nr 1557/2006, z tym że informacje, o których mowa w art. 5 ust.1 lit. b, e oraz g rozporządzenia nr 1557/2006, przekazuje się, z uwzględnieniem podziału chmielu na odmiany”.

 

Ww. dane w wymaganym terminie na formularzu:

F-27/BKJ-03-IR-01

należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie tutejszego Inspektoratu (formularz dostępny na stronie www.wijharslublin.netbip.pl w zakładce Formularze do pobrania pod nazwą: Dane raportowane przez producentów chmielu/uznaną grupę/organizację producentów chmielu).

 

 

Ponadto informujemy, że nie spełnienie powyższych wymogów prawa podlega karze grzywny wynikającej

z art. 40 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy.

 

 

 
Komunikat dla rolników PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
14.08.2015.

W związku z trwającym okresem żniw uprzejmie informuję, że istnieje możliwość uzyskania przez rolników świadectwa jakości handlowej dla zbóż.

Urzędowe potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych, jakim jest powyższe świadectwo służyć będzie zapewnieniu równowagi pomiędzy rolnikami sprzedającymi zboże oraz podmiotami je skupującymi, przyczyniając się tym samym do uzyskania przez rolnika właściwej zapłaty.

Rolnicy zainteresowani uzyskaniem ww. świadectwa mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża. Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać na niniejszej stronie internetowej (www.ijhars.gov.pl), w zakładce: Wzory dokumentów.

Dane kontaktowe do Wojewódzkich Inspektoratów JHARS znajdują się w zakładce: Kontakt GIJHARSWIJHARS.

Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań
i wystawienie
Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne
i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat

(Dz. U. z 2009 roku, Nr 36, poz. 282).

Przykładowe koszty badań zbóż w ramach oceny jakości handlowej:

- ocena organoleptyczna 24,0 zł

- wilgotność 39,0 zł

- zawartość białka 86,0 zł

- ilość i rozpływalność glutenu 42,0 zł

- liczba opadania 39,0 zł

- obecność szkodników 10,0 zł

- zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych 49,0 zł

 

Szczegółowe informacje dotyczące oceny jakości handlowej dostępne są w zakładce: Kontrola jakości - Ocena jakości.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 27 z 36
 
© 2021 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0