Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS
Prywatne przechowywanie wołowiny odkostnionej - nadzór IJHARS PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
11.05.2020.

Prywatne przechowywanie wołowiny odkostnionej  – nadzór IJHARS 

Dopłaty do prywatnego przechowywania stanowią jeden z elementów działań interwencyjnych w Unii Europejskiej. Prywatnym przechowywaniem może być objęta wołowina pochodząca z Unii z bydła w wieku co najmniej ośmiu miesięcy.

Jeśli tylna ćwierć wołowa ma być odkostniona przed zamrożeniem i przechowaniem, operacja musi odbywać się pod nadzorem właściwego miejscowo organu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. IJHARS musi stwierdzić, że odkostnione mięso, które ma zostać zamrożone i przechowywane, rzeczywiście pochodzi z tylnej ćwiartki objętej wnioskiem o dopłatę do prywatnego przechowywania. IJHARS, pełniąc nadzór, będzie podejmowała działania na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy o wydanie świadectwa jakości handlowej. Przedsiębiorca, który chce odkostnić tylną ćwierć tuszy przed zamrożeniem i przechowaniem, oprócz wniosku do KOWR, zobowiązany jest złożyć również pisemny wniosek o dokonanie oceny do właściwego miejscowo WIJHARS. Wniosek taki powinien być składany do WIJHARS każdorazowo przed przestąpieniem do rozbioru i odkastaniania. Mięso z odkostnionej ćwierci tylnej powinno być zważone przed pakowaniem, zanim trafi do magazynu. Podczas oceny inspektor JHARS ustali czy każdy element mięsa znajduje się w opakowaniu jednostkowym i jest oznakowany numerem identyfikacyjnym zwierzęcia. Sprawdzi również masę mięsa uzyskanego po odkastnianiu.

Po dokonaniu oceny wojewódzki inspektor JHARS wydaje świadectwo jakości handlowej. Wzór świadectwa określa rozporządzenie MRiRW [1].

Za wystawienie świadectwa i dokonanie oceny (przeprowadzenie właściwych czynności oraz  dojazd)  pobierane są opłaty zgodnie z rozporządzeniem MRiRW [2].

 

Wzór wniosku o dokonanie oceny

[1] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości handlowej (Dz. U. 2002 nr 230 poz. 1932)

[2] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. 2015 poz. 2328)

 

 
WAŻNA INFORMACJA PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
11.03.2020.

W związku z zagrożeniem spowodowanym zwiększającą się liczbą zachorowań na koronawirusa, podjęliśmy działania prewencyjne mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Państwa, Państwa rodzin oraz naszych pracowników. Dlatego zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie WIJHARS w Lublinie.


Niezbędną dokumentację dotyczącą m.in.:

  • - prowadzonych postępowań,

  • - informacji o danych raportowanych przez producentów chmielu (…),

  • - informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu,

  • - zgłoszenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu art. rolno-spożywczymi,

  • - pozostałych wniosków i zgłoszeń

 

możecie Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się telefonicznie:

81 532 06 15 w dniach poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00.


Krzysztof Chmielik

Lubelski Wojewódzki Inspektor JHARS


 

 
Informacja dot. zapobieganiu występowania przekroczeń norm pozostałości środków ochrony roślin PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
27.01.2020.
 Informacja dotycząca zapobieganiu występowania przekroczeń norm pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnychImage 
 
Ogłoszenie PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
26.11.2019.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:

- 27 grudnia 2019 r. 

Ustalono jako dzień wolny od pracy. 

 Natomiast:

- 14 grudnia 2019 r.

Wyznaczono jako dzień pracujący.    

  

 
Znakowanie żywności symbolem ,,Produkt polski'' PDF  | Drukuj |
Redaktor: Administrator   
10.09.2019.

Wspieraj polskich producentów, krajową gospodarkę i rolnictwo! Wybieraj żywność ze znakiem „Produkt polski”.   

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, dotyczącym łatwiejszej identyfikacji produktów wytworzonych z polskich surowców, wprowadzone zostały przepisy ustalające jednolite kryteria umożliwiające producentom żywności podawanie na opakowaniu informacji o krajowym pochodzeniu poprzez wprowadzone oznaczenie „Produkt polski”.

Zachęcamy firmy do korzystania z materiałów, w tym plakatów, dostępnych na stronie „Polska smakuje” w zakładce „Produkt polski”: https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/pliki-do-pobrania/. Materiały przygotowane są w taki sposób, aby można było dodać logo i nazwę firmy, organizacji czy instytucji. Na stronie www.polskasmakuje.pl powstanie również miejsce, w którym umieszczone zostaną logotypy i nazwy firm, organizacji, instytucji wspierających kampanię „Produkt polski”. 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 32
 
© 2020 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0