Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 
 
Advertisement
 
 
 
 
Menu witryny
WIJHARS
INSPEKTORAT
KIEROWNICTWO
WYDZIAŁY
SCHEMAT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZADANIA INSPEKCJI
PODSTAWY PRAWNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
FORMULARZE
WYNIKI KONTROLI
KONTAKT
SZUKAJ
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
OGŁOSZENIA
Polityka prywatności
WIJHARS
Informacja o dniach wolnych od pracy za święta przypadające w soboty PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
17.12.2021.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2021 Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia 16 grudnia 2021 r.:

- dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie,

w zamian za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r. (sobota) z zachowaniem ciągłości pracy-dyżury.

dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie,

w zamian za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r. (sobota) z zachowaniem ciągłości pracy-dyżury. Na przejściach granicznych w Dorohusku, Hrebennem i Koroszczynie praca odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem.

 

Treść zarządzenia nr 17/2021 

  

 
Dyrekcja i pracownicy WIJHARS w Lublinie żegnają Pana Sebastiana Paula PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
17.11.2021.

 
Kontrola importowanych artykułów rolno-spożywczych PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
28.05.2021.

Kontrola importowanych artykułów rolno-spożywczych

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadzone zostały opłaty za graniczne kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Aktualnie przedsiębiorcy są obowiązani wnieść opłaty za czynności przeprowadzane w ramach granicznej kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych niezależnie od wyniku tej kontroli (art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zwanej ustawą o jhars).

Kontroli w imporcie podlegają artykuły rolno-spożywcze wymienione w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1934).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 7 ustawy o jhars partia produkcyjna – to określona ilość artykułu rolno-spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach. Zatem minimalna ilość produktu o określonym kodzie CN wskazana w przedmiotowym rozporządzeniu odnosi się do określonej wielkości partii produkcyjnej.

Aby uniknąć błędów w dokumentacji i usprawnić procedurę granicznej kontroli w „Zgłoszeniu do kontroli (…)” przekazanym do WIJHARS podmiot (np. importer, agencja celna) wyszczególnia tylko te partie poszczególnych artykułów rolno-spożywczego o określonym kodzie CN, które spełniają kryterium minimalnej ilości podlegającej kontroli, a nie ogólną ilość towaru o określonym kodzie CN, wynikającą z sumowania różnych partii tego samego produktu.  

 

 
Komunikat dla eksporterów polskich jabłek do Indii PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
26.02.2021.

 

Komunikat dla eksporterów polskich jabłek do Indii 

Od 1 marca 2021 roku zacznie obowiązywać wymóg strony indyjskiej, który dotyczy posiadania zaświadczenia o braku GMO w wybranych produktach spożywczych importowanych do Indii.

W praktyce wymóg posiadania zaświadczenia o braku GMO w produkcie będzie dotyczył przede wszystkim polskich eksporterów jabłek do Indii.

„Zaświadczenie o braku GMO w produkcie” będzie wydawane w ramach kontroli jakości handlowej, przez Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zaświadczenie będzie wydawane wyłącznie na jabłka pochodzące z polskich upraw.

W celu uzyskania „Zaświadczenia o braku GMO w produkcie”, eksporterzy dokonujący wywozu polskich jabłek do Indii zobowiązani są do złożenia, do właściwego WIJHARS (na udostępnionych formularzach):

·         Wniosku eksportera o wydanie zaświadczenia o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii”,

·         Oświadczenia eksportera o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii”,

oraz dokonania opłaty za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł, zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.).

Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej IJHARS:

https://www.gov.pl/web/ijhars/wzory-dokumentow

W sprawie szczegółów dotyczących kontroli należy skontaktować się bezpośrednio z właściwym miejscowo WIJHARS. Poniżej link do danych kontaktowych:

https://www.gov.pl/web/ijhars/wijhars

UWAGA! Uzyskanie „Zaświadczenia o braku GMO w produkcie” nie zwalnia eksporterów wysyłających owoce do Indii z obowiązków wynikających ze standardowej procedury kontroli zgodności owoców z normami handlowymi UE.

 

 
Informacja dot. Danych raportowanych przez producentów chmielu/uznaną grupę/organizację producentów PDF  | Drukuj |
Redaktor: Lidia Swatowska   
18.02.2021.

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie
 przypomina o obowiązku przekazania do dnia 1 marca 2021 r.
DANYCH RAPORTOWANYCH PRZEZ PRODUCENTÓW CHMIELU/ UZNANĄ GRUPĘ/ ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW CHMIELU

(art. 23 ust. 3 ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu z dnia 19 grudnia 2003 r.)

 

Powyższy dokument można:

    wypełnić i złożyć bezpośrednio w siedzibie WIJHARS w Lublinie

     korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej wydrukować, wypełnić i przesłać za pośrednictwem poczty do WIJHARS w Lublinie

 

ADRES NA KTÓRY NALEŻY PRZESŁAĆ WYPEŁNIONY I PODPISANY FORMULARZ

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie

ul. Nowy Świat 3,

20-418 Lublin

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ JEST DOSTĘPNY FORMULARZ

wijhars.lublin.pl

zakładka – formularze

strona 4

nazwa formularza -  Dane raportowane przez producentów chmielu/ uznaną grupę/organizację producentów chmielu

KONTAKT W SPRAWIE CHMIELU

694-457-009  Kierownik Wydziału Kontroli 

664-050-738  Pracownik Wydziału Kontroli 


 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 38
 
© 2022 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie :: Jomla
1.0